При поръчки над 50 лв.
Безплатна доставка до офис на "СПИДИ"


ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Продуктите за които е указан гаранционен период се изпращат на клиента с гаранционна карта.

Продукти за който не е упоменато, че се предлагат с гаранция не подлежат на гаранционно обслужване от страна на VAPER.BG и VAPER.BG не носи отговорност за настъпили повреди.

При повреда на продукт с гаранционна карта, в рамките на гаранционния срок, същия се изпраща, за сметка на сметка на VAPER.BG, до кк. Слънчев бряг, офис на спиди „СЛЪНЧЕВ БРЯГ-2“, в оригиналната опаковка, заедно с гаранционната карта, и валиден платежен документ.

След отстраняването на повредата продуктът се връща на клиента, посредством куриер, за сметка на VAPER.BG

Максималния срок за отстраняване на повреда или подмяна на дефектирал продукт с нов е 30 работни дни, считано от датата на приемане на дефектиралата стока.

На ремонтиран или подменен продукт не се дава продължен или подновен гаранционен срок.

Гаранцията е валидна за следните елементи:

  • Батерий
  • Зарядни устройства
  • Модове съдържащи електроника

Елементи който не подлежат на гаранция:

  • Атомайзери
  • Изпарители
  • Изпарителни глави

ВАЖНО! Атомайзерите, изпарителиете и изпарителните глави са консумативи и след употреба не подлежат на гаранция, могат да бъдат заменени, само в случай на фабричен дефект който следва да се заяви до 3 дни след получаването на продукта.

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

  • Несъответствие  между данните в документа и самата стока, опит за подправяне на гаранционната карта
  • Когато е правен опит за ремонт или друга намеса от неупълномощени лица.
  • При зареждане с неоригинални зарядни устройства както и използването на неоригинални батерий и консумативи.
  • При всички случай на повреди причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, неизправности в захранващата мрежа, токови удари или други външни въздействия.

Преди да изпратите дефектирал продукт, моля първо да се свържете с нас на телефон: 0885894207 или e-mail: [email protected]


Сравнение на продукти